Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Přihláška na příměstský tenisový tábor

Základní informace

Tenisový klub Roudnice nad Labem pořádá tradiční letní příměstský tenisový tábor pro děti ve věku 4 - 15 let. 

 

Program je zajištěn každý den od 8:00 do 16:00 hodin a obsahuje tenisovou výuku a doprovodný program (výlety, přednášky, tvořivé dílny, soutěže atd.).

Děti je možné do areálu tenisových kurtů přívést již od 7:00 hodin.

 

Celodenní strava zajištěna (2x svačina, oběd, pitný režim)

 

Informace k přihlášce

Do 11. června 2021 je nutné odeslat závaznou přihlášku dítěte a zároveň uhradit zálohu ve výši 1 000 Kč v hotovosti u obsluhy TK, nebo na účet TK 1002008369/0800.

Jméno: *

* Položky s hvězdičkou jsou povinné.

Jméno: *

Telefon: *

e-mail: *

Účastník tábora

Rodiče (zákonný zástupce)

Příjmení: *

Příjmení: *

Datum narození: *

Termín tábora: *

Velikost trička: *

Souhlas se zpracováním osobních údajů *

(pro souhlas zaškrtněte políčko)

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“.

Souhlasím s tím, aby Tenisový klub Roudnice nad Labem, z. s. zpracovával a uchovával osobní údaje mého dítěte, obsažené v přihlášce. 

Dále také souhlasím s pořizováním fotografií a videí dítěte v rámci činnosti, s jejich archivací, i s jejich použitím při prezentaci a propagaci Tenisového klubu Roudnice nad Labem, z.s. . 

 


Tenisový klub Roudnice nad Labem, z. s.

Informace o dítěti pro vedoucí: (zdravotní upozornění, alergie, léky, návyky, atd.):